Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową: tech-krak.pl (dalej zwaną Witryną) przez Tech-Krak sp. z o.o. (Administrator Danych Osobowych), adres prowadzenia działalności: ul. Pana Tadeusza 6; 30-727 Kraków.

 

Firma Tech-Krak sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny.

________________________________________

 

Jakie dane zbiera firma Tech-Krak sp. z o.o. w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez  firmę Tech-Krak sp. z o.o. w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz prowadzenia statystyk przy użyciu Google Analytics.

 

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia.  W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

Obok plików cookies firma Tech-Krak sp. z o.o. może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu, region geograficzny z jakiego pochodzą wejścia na stronę internetową, czas przebywania użytkownika na Witrynie, wieku i płci użytkownika oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.

________________________________________

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

Firma Tech-Krak sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia Witryny w celu ochrony Państwa danych.

 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

________________________________________

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@tech-krak.pl

________________________________________

 

Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@tech-krak.pl.